03-468 Warszawa,
Jagiellońska 58 lok.125
tel./fax: 22 412-73-00
tel.kom.: +48 501-023-729

SZYBKI KONTAKT

NEWSLETTER

 • DRUKI DLA FIRM OCHRONY

 • druki - wykaz pracowników ochrony
 • druki - ewidencja legitymacji
 • druki - książka ruchu pojazdów
 • druki - książka służby
 • druki - księga realizacji umowy
 • druki - legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • druki - legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego
 • druki - legitymacja pracownika ochrony fizycznej
 • druki - protokół zniszczenia legitymacji
 • druki - rejestr gości

DRUKI FIRMY OCHRONY

DRUKI DLA FIRM OCHRONY POSIADAJĄCYCH KONCESJE MSWiA

druki - wykaz pracowników ochrony

ewidencja legitymacji

druki - ewidencja legitymacji

książka ruchu pojazdów

druki - książka ruchu pojazdów

książka służby

druki - książka służby

księga realizacji umowy

druki - księga realizacji umowy

legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

druki - legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

druki - legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

legitymacja pracownika ochrony fizycznej

druki - legitymacja pracownika ochrony fizycznej

protokół zniszczenia legitymacji

druki - protokół zniszczenia legitymacji

rejestr gości

druki - rejestr gości

KOD 122 HOLDER TYP P

buty

Sztywna osłona do dokumentów typu
przepustki wojskowe, karty informacyjne, legitymacje dla agencji ochrony
o wymiarach 35x25.
Zaczep w poziomie lub pionie.
Wymiary holderu: – wewnętrzny 110×70 mm – zewnętrzny 113×74 mm

KOD 237 TAŚMA DO HOLDERÓW Z KLIPSEM

buty

Szerokość taśmy 8 mm, zaczep w formie klipsa - „żabki”.
Zastosowanie do wszystkich typów holderów i identyfikatorów.
Kolor: niebieski, czarny.

 

DRUKI DLA FIRM OCHRONY POSIADAJĄCYCH KONCESJE MSWiA

Nr katalogowy

Nazwa druku

AO-001

Wykaz pracowników ochrony – w wersji aktualnie obowiązującej

AO-002

Rejestr zawartych umów – w wersji aktualnie obowiązującej

AO-003

Księga realizacji umowy– w wersji aktualnie obowiązującej

AO-005

Wkład do segregatora Księgi realizacji umowy (50 druków A-3, dwustronnych) 

AO-006

Książka „Księgi realizacji umów wykonywanych przez tych samych pracowników ochrony” (75 umów)

AO-015

Ewidencja wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji – w wersji  od 01.07.2017 r.

AO-016

Legitymacja pracownika ochrony fizycznej – w wersji  od 01.07.2017 r.

AO-017

Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - w wersji od 01.07.2017 r

AO-018

Legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – w wersji od 01.07.2017 r

zamówienie indywidualne

Dodatkowa opłata za wykonanie nadruku danych firmy na blankietach legitymacji (min. ilość 100 szt.) 

AO-019

Dziennik szkolenia pracowników ochrony

AO-020

Protokół zniszczenia zwróconych legitymacji  (blok A-5 100 kartkowy, samokopia)

DOKUMENTACJA DLA WSO

FO-045

Ewidencja wydanych, wymienionych oraz zwróconych legitymacji

FO-046

Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w wewnętrznej służbie ochrony

FO-047

Legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochronyzamówienie indywidualne

Dodatkowa opłata za wykonanie nadruku danych firmy na blankietach legitymacji (min. ilość 100 szt.) 

FO-050

Tabela służby(SZ) – w wersji obowiązującej

FO-051

Dziennik zmiany(SZ) – w wersji obowiązującej

FO-052

Dziennik wydarzeń(SZ) – w wersji obowiązującej

FO-053

Dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony(SZ) – w wersji obowiązującej

DOKUMENTACJA DLA SUFO

FO-054

Książka stanu uzbrojenia(SZ) - w wersji aktualnie obowiązującej

FO-056

Książka wydania-przyjęcia broni i amunicji(SZ) - w wersji aktualnie obowiązującej

FO-060

Książka transportów wartości pieniężnych 

FO-061

Dziennik zmiany dla SUFO (do 3 pracowników na zmianie)

FO-062

Dziennik zmiany dla SUFO (do 6 pracowników na zmianie)

FO-063

Dziennik zmiany dla SUFO (do 10 pracowników na zmianie)

FO-064

Dziennik zmiany dla SUFO (do 15 pracowników na zmianie)

FO-065

Dziennik zmiany dla SUFO (do 25 pracowników na zmianie)

FO-070

Dziennik zmiany dla grup interwencyjnych SUFO

FO-071

Dziennik zmiany uzbrojonego stanowiska interwencyjnego dla SUFO

FO-072

Dziennik zmiany uzbrojonego stanowiska interwencyjnego dla SUFO (twarda oprawa, 400 stron – w układzie Książki dyżurnego monitoringu) - termin realizacji uzgadniany z Wydawnictwem

FO-073

Książka meldunków (dla SUFO chroniących obiekty MON)

FO-074

Dziennik zmiany dla patroli interwencyjnych

FO-080

Książka elektronicznego systemu zabezpieczeń

DRUKI DLA WSZYSTKICH SŁUŻB OCHRONY MIENIA I OSÓB

SO-100

Ewidencja notatek użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracownika ochrony(SZ) - zgodna z ustawą obowiązującą od dnia 05.06.2013 r.


SO-101

Notatka z czynności legitymowania (blok A-5, 100 kartkowy) zgodna z przepisami obowiązującymi od 01.01.2014 r.

samokopia

SO-102

zwykły papier

SO-103

Notatka służbowa z użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

(blok A-4, 100 kartkowy) - zgodna z ustawą obowiązującą od dnia 05.06.2013 r.

samokopia

SO-104

zwykły papier

SO-105

Notatka służbowa z użycia lub wykorzystania broni palnej

(blok A-4, 100 kartkowy) - zgodna z ustawą obowiązującą od dnia 05.06.2013 r.

samokopia

SO-106

zwykły papier

SO-107

„Przedłużacz” do sporządzania notatek, protokołów, meldunków

(blok A-4, 100 kartkowy)

samokopia

SO-108

zwykły papier

SO-109

Notatka służbowa z czynności ujęcia osoby znajdującej się w granicach chronionego obszaru/obiektu (blok A-4, 100 kartkowy) zgodna z przepisami obowiązującymi od 01.01.2014 r.

samokopia

SO-110

zwykły papier

SO-111

Notatka służbowa z czynności wezwania osoby do opuszczenia chronionego obszaru/obiektu (blok A-4, 100 kartkowy) zgodna z przepisami obowiązującymi od 01.01.2014 r.

samokopia

SO-112

zwykły papier

Nr katalogowy

Nazwa druku

SO-115

Ewidencja notatek z czynności legitymowania(SZ)

SO-117

Notatka służbowa ogólna (blok A-4, 100 kartkowy)

samokopia

SO-118

zwykły papier

SO-119

Notatka służbowa ogólna (blok A-5, 100 kartkowy)

samokopia

SO-120

zwykły papier

DRUKI STOSOWANE PRZY POSZCZEGÓLNYCH FORMACH OCHRONY

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Nr katalogowy

Nazwa druku

OO-150

Książka konwojów (nie dla przedsiębiorców będących SUFO)

OO-151

Dzienny wykaz wykonanych konwojów (blok A-4, 100 kartkowy)

OO-152

Protokół wykonania konwoju inkasa – zbiorowy (blok A-4, 100 kartkowy)

samokopia

OO-153

zwykły papier

OO-154

Protokół wykonania konwoju inkasa – zbiorowy (blok A-5, 100 kartkowy)

samokopia

OO-155

zwykły papier

OO-156

Protokół z wykonania konwoju wartości pieniężnych – indywidualny 

(blok A-5, 100 kartkowy)

samokopia

OO-157

zwykły papier

OCHRONA OBIEKTÓW

OO-159

Książka służby (do 16 pracowników na zmianie)

OO-160

Książka służby (do 8 pracowników na zmianie) 

OO-161

Książka służby (do 4 pracowników na zmianie)

OO-162

Książka służby (do 2 pracowników na zmianie) 

OO-162/U

Książka służby (do 6 pracowników na zmianie) – uproszczona: 1 zmiana na 1 stronie

OO-163

Książka wykonywania ochrony budowy

OO-164

Książka konserwacji i naprawy systemów alarmowych (formularz A-5)

OO-165

Książka stanu zabezpieczenia mienia

OO-166

Książka eksploatacji systemów alarmowych p-poż. zgodna z PN-E-08350-14-2002 - wzór B.5(SZ)

OCHRONA OBIEKTÓW – RUCH OSOBOWY I MATERIAŁOWY

OO-168

Książka  wydania-przyjęcia kluczy

OO-169

Książka ruchu pojazdów

OO-170

Książka depozytów

OO-171

Kwit depozytowy (blok A-5, 100 kartkowy)

OO-172

Książka wydania przepustek

OO-173

Przepustka materiałowa (blok A-5, 100 kartkowy)

OO-174

Przepustka osobowa jednorazowa (blok A-6, 100 kartkowy)

OO-201

Przepustka osobowa jednorazowa (blok A-5, 100 kartkowy, samokopia)

OO-202

Przepustka tymczasowa (blok A-6, 100 kartkowy)

OO-175

Książka pobierania i zdawania plombownic(SZ)

OO-176

Rejestr wyjść służbowych

OO-177

Rejestr wyjść prywatnych

OO-178

Rejestr zezwoleń na pracę po godzinach służbowych

OO-179

Rejestr gości

MONITORING

OO-181

Książka dyżurnego monitoringu (twarda oprawa – 400 stron) – dla dyżurnych pracujących bez broni palnej

- termin realizacji uzgadniany z Wydawnictwem

OO-182

Raport dyżurnego monitoringu – 1kpl.  (2 bloki A-4, 100 kartkowe, samokopia)

OO-183

Raport dyżurnego monitoringu  (blok A-4, 100 kartkowy) 

OO-184

Raport załogi interwencyjnej  (blok A-5, 100 kartkowy, samokopia)

OO-185

Raport załogi interwencyjnej  (blok A-5, 100 kartkowy)

DRUKI KONTROLNE I POMOCNICZE

OO-186

Książka kontroli  

OO-187

Książka kontroli  - twarda oprawa

OO-188

Rejestr wydanych druków

Nr katalogowy

Nazwa druku

OO-189

Książka wydania-przyjęcia środków przymusu bezpośredniego

OO-190

Książka wydania-przyjęcia wyposażenia pracownika ochrony

OO-191

Notatnik służbowy pracownika ochrony (A-6, plastikowa okładka, 100 stron)

OO-192

Notatnik służbowy pracownika ochrony (A-6, plastikowa okładka, 200 stron)

OO-194

Rejestr druków ścisłego zarachowania(SZ)

OO-195

Dziennik korespondencji (twarda oprawa)

OO-200

Ewidencja rozmów telefonicznych(SZ)

OO-203

Ewidencja środków przymusu bezpośredniego(SZ)

OO-204

Książka ewidencji ruchu osobowego(SZ)

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA 

BRONI I AMUNICJI PRZEZ JEDNOSTKI SZKOLENIOWE I STRZELNICE

Nr katalogowy

Nazwa druku

ST-250

Ewidencja posiadanej broni(SZ)

ST-251

Ewidencja posiadanej amunicji(SZ)

ST-252

Rejestr pobytu na strzelnicy(SZ)

ST-253

Ewidencja wydawania-przyjmowania broni(SZ)

ST-254

Ewidencja wydawania-przyjmowania amunicji(SZ)

DOKUMENTACJA DLA KONCESJONOWANYCH AGENCJI DETEKTYWISTYCZNYCH

AD-350

Wykaz zatrudnionych detektywów

AD-351

Rejestr zawartych umów (detektywistycznych) z aneksem zawierającym 45 ksiąg realizacji umów

DRUKI PRACOWNICZE

PD-450

Umowy zlecenia dla pracowników ochrony przy ochronie fizycznej obiektów (blok A-4, 100 kartkowy, samokopia)

PD-451

Umowy zlecenia dla pracowników ochrony wykonujących czynności w służbach porządkowych przy zabezpieczaniu imprez masowych (blok A-4,  100 kartkowy, samokopia)

PD-462

Wniosek o urlop (blok A-6, 100 kartkowy)

PD-466

Karty ewidencji czasu pracy (karton A-4)

PD-467

Lista obecności (blok A-4, 100 kartkowy)

PD-468

Karty wynagrodzeń (karton A-4)

PD-469

Karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia oraz wyposażenia pracownika (karton A-5)

PD-473

Delegacje służbowe (blok A-5, 100-kartkowy)

PD-476

Karta wynagrodzeń dla jednostek budżetowych (karton A-4)

DRUKI BANKOWE

Nr katalogowy

Nazwa druku

BD-500

Rejestr wewnętrznych różnic kasowych(SZ)

BD-501

Książka kontroli zamknięć skarbca(SZ)

BD-502

Książka kontroli wejść do skarbca(SZ)

BD-503

Książka ewidencji wejść do skarbca osób spoza oddziału(SZ)

BD-504

Książka ewidencji wydawnictw-dokumentacji technicznej(SZ)

BD-505

Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników(SZ)

(SZ) druk przesznurowany do pieczętowania (lakowania)

Licznik odwiedzin: 1273001

Gości on-line: 4

Igmart
Jagiellońska 58 lok.125 03-468 Warszawa Mazowieckie
Telefon: +48 501 023 729
do góry

OK Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za ich pomocą w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Wszystko o ciasteczkach » Prosimy również o zapaznanie się z naszą polityką prywatności na stronie "Polityka prywatności"